۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

کمیته علمی همایش

اعضای کمیته علمی دومین همایش ملی الکترونیکی:

آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی _ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا _ دبیر کمیته علمی
 
آقای دکتر داریوش بهمردی _  عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
خانم دکتر آمنه خدیور _ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
خانم دکتر نازیلا خطیب زنجانی _ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
آقای دکتر علی رحمانی _ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
آقای دکتر محمد هادی زاهدی _  عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آقای دکتر فرهاد سراجی _  عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
آقای دکتر سید هادی صادقی _  عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
آقای دکتر سید علی اکبر صفوی _ عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
آقای دکتر احسان طوفانی نژاد_ عضو هیات علمی بنیاد سعدی
خانم دکتر مریم طایفه محمودی_ پژوهشگاه ارتباطات  فناوری اطلاعات 
خانم دکتر فاطمه عروجی_ مجتمع فنی روشنگر 
آقای دکتر رضا عزمی _ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
آقای دکتر علی عظیمی _ عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
آقای دکتر امیر غائبی _ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
آقای دکتر سید امید فاطمی _  عضو هیات علمی دانشگاه تهران
آقای دکتر سید رحمت الله فتاحی _ عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
خانم دکتر مریم سادات قریشی _ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
خانم دکتر پروین کدیور_ عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی 
آقای دکتر محمد صادق کریمی مهر آبادی _ دانشگاه الزهرا 
خانم دکتر هدی سادات محسنی _ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
آقای دکتر رحیم مرادی_ عضو هیات علمی دانشگاه اراک 
خانم دکتر گلناز مهران_عضو هیات علمی  دانشگاه الزهرا
آقای دکتر اسلام ناظمی _  عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ به روز رسانی:
1400/01/31
تعداد بازدید:
1292
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.