۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

ساختار ارسال چکیده گسترده

 دانلود ساختار چکیده گسترده
دانلود ساختار فایل ارائه
راهنمای ایجاد فایل ویدئویی ارائه

 
 

علاقمندان می توانند نگارش گزارش تجربه و طرح مسئله را با رعایت موارد زیر و براساس الگوهای ارائه شده به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
شرایط گزارش تجربه و طرح مسئله:
1. گزارش باید حاصل فعالیت پژوهشی یا تجربه کاری پدیدآورندگان در یکی از زمینه های اصلی از محورهای همایش باشد.
2. تایید گزارش بر مبنای داوری صورت پذیرفته توسط کمیته علمی همایش می باشد.
3. گزارشات پذیرفته شده نهایی در همایش منتشر می شود ( الکترونیکی)
4. انتشار گزارش در صورت ثبت نام و حضور حداقل یکی از پدیدآورندگان در همایش انجام خواهد شد.
5. پدیدآورندگان گزارشات پذیرفته شده نهایی در همایش فرصت ارائه گزارش شفاهی در نشست های تخصصی را خواهند داشت.

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/26
تعداد بازدید:
1211
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.