۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

محورهای همایش

 
 
 
 
 
 
 
 
 دانلود ساختار چکیده گسترده
 دانلود ساختار فایل ارائه
راهنمای ایجاد فایل ویدئویی ارائه
 
 عنوان همایش

 
دومین همایش ملی (آموزش الکترونیکی) همایش تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش : سیاست ها، ارزش یابی ها و درسهای عملی
The 2nd National Conference on Exchange of E-Learning Experiences in Higher Education:
Policies, Assessments, and Practical Courses  

محورهای همایش 
 
1. سیاستها و برنامه های وزارت عتف ‌و دانشگاه ها
سیاستگذاری آینده برای استفاده بهینه از دستاوردهای دوران کرونا در دانشگاه ها‌.
2. ارزشیابی در همه ابعاد آموزش الکترونیکی
فرصت های بازاندیشی در تدریس و ارزشیابی برای دوران پساکرونا.
3. درسهای عملی در اجرای الکترونیکی
درس آموخته هایی از چالش ها و راهکارهای ارایه دروس عملی در محیط الکترونیکی.
 
 

 

 
    
 برگزار کنندگان      
 
 
         
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/23
تعداد بازدید:
1085
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.