۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند
تصاویر
1399/12/23

 • روز دوم دومین همایش ملی الکترونیکی
  روز دوم دومین همایش ملی الکترونیکی
 • دومین روز برگزاری همایشدومین روز برگزاری همایش
  دومین روز برگزاری همایش
 • اولین روز برگزاری همایشاولین روز برگزاری همایش
  اولین روز برگزاری همایش
 • همـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالیهمـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی
  همـایش ملی چـالش های یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی
 • پوستر دومین همایش ملی مجازیپوستر دومین همایش ملی مجازی
  پوستر دومین همایش ملی مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.